Prevoz

 • Preprava dreva vrámci LSR
 • Interná logistika a manipulácia
 • Príprava dreva na predaj

Predaj

 • Údaje zo systému WebLES
 • Filtrované podľa úrovne OJ
 • Sumarizované za mesiac/rok

Doklady

 • História spracovaných dokladov
 • Možnosť vyhľadávania a filtrovania
 • Náhľad detailu dokladu

Odberatelia

 • Priestorové alebo kusové drevo
 • Filtrované podľa odštepného závodu
 • Prehľad odbytu podľa drevín

Mapa

 • Lokalizácia distribučných miest
 • Orientácia v teréne
 • Vyhľadávanie strediska na mape

Api

 • Dátové rozhranie pre prístup k údajom
 • Swagger UI dokumentácia
 • Pre obchodných partnerov aj verejnosť