O projekte

Táto stránka slúži na zobrazenie štrukturovaných informácií o dokladoch k preprave dreva. Údaje pochádzajú zo spracovaných dokladov:

Celkové hospodárenie podniku zahŕňa aj ďalšie zdroje údajov, informácie na tejto stránke preto nie sú komplexné.

Kontakt

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8
Banská Bystrica
975 66
Podpora: helpdesk@lesy.sk
Tlačové: tlacove@lesy.sk